کلاس باشگاه ورزشخانه
کلاس ورزش های گروهی

ورزش های گروهی

طیف وسیعی از کلاس‌های ما به شما انگیزه می‌دهد تا سبک‌ها و تکنیک‌های آموزشی جدید را کشف کنید، در حالی که انگیزه شما را با سایر اعضای کلاس ها حفظ می‌کند. ما انتخاب گسترده ای از کلاس ها داریم که مکمل عالی برای هر حرفه ای ورزشی است

کلاس CX Work

CX Work ترکیبی از ورزش های قدرتی – هوازی است

کلاس T R X

T R X یک متد تمرینی مقاومتی است و زیر شا خه ای از بدنسازی

کلاس Functional Fitness

فانکنشال تمرینات قدرتی با الگوی حرکتی و فعالیت های روز مره

درست مانند بدنسازی، شکست یک تجربه ضروری برای رشد در زندگی شخصی ماست زیرا اگر ما هرگز محدودیت های خود را آزمایش نکنیم چگونه می دانیم که چقدر قوی هستیم؟